• záložní zdroje UPS
  • elektronické systémy EZS, EPS a CCTV
  • telekomunikace
  • energetika
  • dopravní značení
  • zdravotnické zařízení
  • a všude tam, kde je kladen důraz na kvalitu akumulátorů.